HUR ANVÄNDER JAG MIN VULCANUS?

Hur använder jag min VULKANUS?