IMPRINT

Namn: Harald Stallegger

Företagslicensens hemvist eller fullständig geografisk adress: 4891 Pöndorf Untermühlham 14 / Österrike

Företagets syfte:

- Cutler inklusive tillverkning av slashing- och stickvapen

- Handel (med undantag för tillståndspliktig bunden handel) och handelsagenter enligt § 124 Z. 10 GewO 1994, begränsade till partihandel

- Handel (med undantag för tillståndspliktig bunden handel) och handelsagenter enligt § 124 Z. 10 GewO 1994, begränsade till detaljhandel

- Detaljhandel med pyrotekniska artiklar klass II

 

Kontaktuppgifter:

Tel: +43 7684 200 88

E-post: [email protected]

UID-nummer:ATU 34325003

Medlemskap i organisationen för handelskammare:

Tillämplig lag:Handelsbestämmelser: www.ris.bka.gv.at

Tillsynsmyndighet / handelsmyndighet: Vöcklabruck distriktsförvaltning

Arbetstitel:Cutler

Information om tvistlösning online:Konsumenter har möjlighet att lämna in klagomål till DC:s onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr.

Du kan också skicka eventuella klagomål till den e-postadress som anges ovan.