Przejdź do głównej treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, ustawy telekomunikacyjnej z 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy Państwa o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w kontekście naszej strony internetowej.

Proszę się z nami skontaktować

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza na stronie internetowej lub poprzez pocztę elektroniczną, podane przez Państwa dane będą przez nas przechowywane przez sześć miesięcy w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Przechowywanie danych

Zwracamy uwagę, że w celu uproszczenia procesu zakupów i późniejszego przetwarzania umowy operator sklepu internetowego przechowuje dane IP właściciela połączenia w postaci plików cookie, a także imię i nazwisko, adres i numer karty kredytowej kupującego.

Ponadto następujące dane są również przechowywane przez nas w celu przetwarzania umów: historia poprzednich zamówień, warunki płatności i warunki dostawy. Podane przez Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przekazywania danych karty kredytowej do instytucji bankowych przetwarzających dane / dostawców usług płatniczych w celu obciążenia sprzedaży, do firmy transportowej / firmy spedycyjnej zleconej przez nas w celu dostarczenia towarów oraz do naszego doradcy podatkowego w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych. Po anulowaniu procesu zakupu przechowywane przez nas dane zostaną usunięte.

W przypadku zawarcia umowy, wszystkie dane wynikające z umowy będą przechowywane do momentu upływu terminu ich przechowywania na płaszczyźnie prawa podatkowego (przez okres 7 lat). Dane takie jak imię i nazwisko, adres, zakupione towary i data zakupu są również przechowywane do momentu wygaśnięcia odpowiedzialności za produkt (10 lat). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie postanowień art. 96 ust. 3 ustawy telekomunikacyjnej oraz art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) i/lub b) (niezbędność do wykonania umowy) RODO.

Państwa dane osobowe są przesyłane przez Internet w formie zaszyfrowanej przy użyciu 128-bitowego szyfrowania SSL. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony naszej strony internetowej i innych systemów przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Jednakże, pomimo regularnych kontroli, całkowita ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Nazwa i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia kroków przed zawarciem umowy.

Borlabs Cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje plik cookie Borlabs, który ustawia technicznie niezbędny plik cookie(borlabs-cookie) do przechowywania Państwa zgody na pliki cookie. Borlabs cookie nie przetwarza żadnych danych osobowych.

Plik Borlabs cookie przechowuje zgodę udzieloną przez Państwa podczas wchodzenia na stronę internetową. Jeśli chcą Państwo cofnąć tę zgodę, wystarczy usunąć plik cookie w przeglądarce. Po ponownym wejściu na stronę /załadowaniu strony internetowej zostaną Państwo ponownie poproszeni o wyrażenie zgody na pliki cookie.

Państwa prawa

Co do zasady mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, anulowania i sprzeciwu. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych lub że Państwa prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii jest to urząd ds. ochrony danych.

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych oraz, w razie potrzeby, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych lub jeśli chcą Państwo zażądać informacji, poprawić, zablokować lub usunąć dane, prosimy o kontakt:

Harald Stallegger Schärftechnik
Untermühlham 14
4891 Pöndorf
Telefon: +43 7684 200 88

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube, który jest obsługiwany przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind, ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z czcionek internetowych dostarczanych przez Google (Google Web Fonts) w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, żeby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts znajdą Państwo na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/