Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är särskilt viktigt för oss. Vi behandlar därför dina uppgifter uteslutande på grundval av de lagstadgade bestämmelserna (GDPR, TKG 2003). I denna dataskyddsinformation informerar vi dig om de viktigaste aspekterna av databehandlingen på vår webbplats.

Kontakt med oss

Om du kontaktar oss via formuläret på webbplatsen eller via e-post kommer de uppgifter du lämnar att lagras av oss i sex månader i syfte att behandla förfrågan och vid eventuella följdfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Datalagring

Vi vill påpeka att i syfte att förenkla shoppingprocessen och för efterföljande avtalsbehandling lagrar webbshopoperatören IP-data för anslutningsägaren i form av cookies, samt namn, adress och kreditkortsnummer för köparen.

Dessutom lagrar vi följande uppgifter i syfte att fullgöra avtalet: tidigare orderhistorik, betalningsvillkor och leveransvillkor. De uppgifter som du lämnar är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller för att vidta åtgärder före avtalets ingående. Vi kan inte ingå avtal med dig utan dessa uppgifter. Uppgifterna överförs inte till tredje part, med undantag för överföring av kreditkortsuppgifter till det behandlande bankinstitutet/betalningsleverantören i syfte att debitera köpeskillingen, till det transportföretag/speditionsföretag som vi har anlitat för att leverera varorna och till vår skattekonsult för att uppfylla våra skatteförpliktelser. Efter annullering av köpprocessen kommer de uppgifter som lagrats av oss att raderas.

Om ett avtal ingås kommer alla uppgifter från avtalsförhållandet att lagras fram till utgången av den skattemässiga lagringsperioden (7 år). Uppgifter om namn, adress, inköpta varor och inköpsdatum lagras också till dess att produktansvaret löper ut (10 år). Databehandlingen utförs på grundval av de rättsliga bestämmelserna i § 96 para. 3 TKG och artikel 6 para. 1 lit a (samtycke) och/eller lit b (nödvändigt för att fullgöra avtalet) i GDPR.

Dina personuppgifter krypteras och överförs via internet med 128-bitars SSL-kryptering. Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda vår webbplats och andra system mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av dina uppgifter av obehöriga personer. Trots regelbundna kontroller är det dock inte möjligt att uppnå ett fullständigt skydd mot alla faror.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ av webbläsare och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för den åtkomliga datorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående.

Borlabs kaka

Denna webbplats använder Borlabs Cookie, som ställer in en tekniskt nödvändig cookie (borlabs-cookie) för att lagra ditt cookie-samtycke. Borlabs Cookie behandlar inte några personuppgifter.

Borlabs cookieagrar det samtycke du gav när du besökte webbplatsen. Om du vill återkalla detta samtycke raderar du helt enkelt cookien i din webbläsare. När du går in på webbplatsen igen kommer du att bli ombedd att ge ditt samtycke till cookies igen.

Dina rättigheter

Du har i princip rätt till information, rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet, annullering och invändning. Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen eller att dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något annat sätt, kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. I Österrike är detta dataskyddsmyndigheten.

Du har rätt till fri information om dina lagrade uppgifter och, om nödvändigt, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, eller om du vill ha information, rättelse, blockering eller radering av uppgifter, vänligen kontakta:

Harald Stallegger vässningsteknik
Untermühlham 14
4891 Pöndorf
Telefon: +43 7684 200 88

YouTube

På vår webbplats används plugins från YouTube-webbplatsen som drivs av Google. Operatör av sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en av våra sidor som är utrustad med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern får information om vilken av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användningen av YouTube sker i syfte att presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR.

Mer information om hanteringen av användardata finns i YouTubes integritetspolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för standardiserad visning av typsnitt. När du besöker en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt på rätt sätt.

För detta ändamål måste den webbläsare som du använder ansluta till Googles servrar. På så sätt informeras Google om att vår webbplats har besökts via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts sker i syfte att skapa en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av din dator.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy:https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Du hittar mer information om hanteringen av användardata i Googles integritetspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/