Przejdź do głównej treści

Informacja o możliwości odstąpienia od zamówienia

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Żeby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (czyli Harald Stallegger (VulkanUS), Untermühlham 14, 4891 Pöndorf, tel.: +43 7684 200 88, office@vulkanus.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w formie jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub drogą elektroniczną). Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Koszty zwrotu

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Konsument musi zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia ich stanu, właściwości i funkcjonalności.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najkorzystniejsza cenowo standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatności, których użyli Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni żadnymi opłatami z tytułu tego zwrotu.