Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna villkor

§ 1 Användare

Användare av dessa GTC är:

Harald Stallegger (VulkanUS)
Untermühlham 14
4891 Pöndorf
GISA-Zahl: 17940559
Myndighet enligt ECG (lagen om elektronisk handel): Distriktsmyndighet Vöcklabruck

§ 2 Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller för alla rättshandlingar mellan användaren och en konsument (i enlighet med § 13 i den tyska civillagen en “fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till deras kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet”).

3 § Ingående av avtal och lagring av avtalstexten

Bestämmelserna i dessa allmänna villkor gäller för beställningar som görs av konsumenter via VulkanUS onlinebutiks webbplats www.vulkanus.com.

Avtalet ingås med användaren (se § 1).

Presentationen och beskrivningen av varorna på VulkanUS webbplats www.vulkanus.com utgör inte ett avtalserbjudande.

Genom att beställa varor genom att klicka på knappen “Beställ med kostnader” i slutet av beställningsprocessen lämnar en konsument ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Avtalet ingås först när användaren skickar en orderbekräftelse via e-post.

Avtalstexten sparas för beställningar. Konsumenterna får ett e-postmeddelande med beställningsuppgifterna och de tillämpliga allmänna villkoren. När avtalet har ingåtts kan beställningsuppgifterna inte längre visas online.

4 § Betalning

Lagstadgad moms och andra priskomponenter ingår i de priser som visas. Fraktkostnader ingår inte i det visade priset och kan debiteras ytterligare. Följande betalningsalternativ är tillgängliga för konsumenter:

  • PayPal
  • V Betalning
  • Masterkort
  • Visum
  • Maestro
  • Apple Pay
  • Amazon Pay

5 § Leverans, leveransrestriktioner

Om inte annat uttryckligen anges i beskrivningen av en vald produkt, sker leverans inom 4 arbetsdagar inom Tyskland och Österrike.
Vid betalning börjar denna period löpa dagen efter det att betalningsordern har utfärdats.

6 § Överföring av risk och avsättningar för ansvar

Risken för oavsiktlig försämring eller oavsiktlig förlust av godset ligger hos användaren fram till dess att godset överlämnas och övergår till användaren vid överlämnandet.
Vi ansvarar utan begränsning för skador på kropp eller hälsa, samt vid uppsåt och grov vårdslöshet. Dessutom i händelse av bedrägligt döljande av en defekt och i alla andra fall som regleras enligt lag. Om väsentliga avtalsförpliktelser inte uppfylls är webbutikens ansvar vid ringa vårdslöshet begränsat till den förutsägbara skada som är typisk för avtalet. I händelse av brott mot icke väsentliga skyldigheter som följer av avtalet är ansvar för lätt oaktsamma överträdelser av skyldigheter uteslutet. Det finns inget ansvar för den ständiga tillgängligheten av denna webbplats och de varor som erbjuds på den.

7 § Kvarhållande av äganderätt

Användaren behåller äganderätten till varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

§ 8 Garanti

De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.

9 § Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform), som kan nås på http://ec.europa.eu/odr

10 § Lagring av avtalstext

Den fullständiga avtalstexten sparas inte av oss. Kunden kan spara detta elektroniskt innan beställningen skickas med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion.

11 § Lagstadgat ansvar för fel

De lagstadgade garantirättigheterna gäller. Konsumenterna uppmanas att kontrollera varorna vid leverans med avseende på fullständighet, uppenbara fel och transportskador och att meddela butiksoperatören så snart som möjligt. Om kunden underlåter att göra detta har det ingen inverkan på de lagstadgade garantianspråken.