Hoppa till huvudinnehåll

Avbokningsregler

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportören, tog varorna i besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Harald Stallegger (VulkanUS), Untermühlham 14, 4891 Pöndorf, Tel.: +43 7684 200 88, office@vulkanus.com) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt meddelande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utövar din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Kostnader för återlämnande

Konsumenten bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Konsumenten ska endast vara ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna som beror på annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Konsekvenser av uppsägning

Om du häver detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader), Kunden har rätt till återbetalning av eventuella kostnader (inklusive kostnader som uppkommer på grund av att ni har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder) omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottagit meddelande om att ni har sagt upp detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig; under inga omständigheter debiteras du några avgifter för denna återbetalning.