Siirry pääsisältöön

Yleiset sopimusehdot

§ 1 Käyttäjä

Näiden ehtojen käyttäjä on:

Harald Stallegger (VulkanUS)
Untermühlham 14
4891 Pöndorf
GISA-numero: 17940559
Viranomaisten mukaan EKG (sähköisen kaupan laki): Vöcklabruckin piiriviranomainen

§ 2 Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin laillisiin liiketoimiin käyttäjän ja kuluttajan välillä (Saksan siviililain (BGB) pykälän 13 mukaan “luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen sellaisiin tarkoituksiin, joita ei voida pääasiallisesti katsoa johtuvan hänen kaupallisesta toiminnastaan”. eikä itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa).

§ 3 Sopimuksen tekeminen ja sopimustekstin säilyttäminen

Näiden yleisten ehtojen määräyksiä sovelletaan tilauksiin, jotka kuluttaja tekee verkkokaupan VulkanUS-verkkokaupan www.vulkanus.com kautta.

Sopimus tehdään käyttäjän kanssa (katso § 1).

Tavaran esittely ja kuvaus VulkanUS-sivustolla www.vulkanus.com ei ole sopimustarjous.

Tilaamalla tavarat napsauttamalla tilausprosessin lopussa olevaa “tilaa maksua” -painiketta, kuluttaja tekee sitovan tarjouksen ostosopimuksen tekemisestä. Sopimus syntyy vasta, kun käyttäjä lähettää tilausvahvistuksen sähköpostitse.

Sopimusteksti tallennetaan tilauksen yhteydessä. Kuluttajat saavat sähköpostin, jossa on tilaustiedot ja sovellettavat ehdot. Kun sopimus on tehty, tilaustietoja ei voi enää tarkastella verkossa.

§ 4 Maksu

Lakisääteinen arvonlisävero ja muut hinnan osat sisältyvät ilmoitettuihin hintoihin. Toimituskulut eivät sisälly näytettävään hintaan ja voivat olla ylimääräisiä.
Seuraavat maksuvaihtoehdot ovat kuluttajien käytettävissä:

  • PayPal
  • V Pay
  • Master Card
  • Viisumit
  • maestro
  • Apple Pay
  • Amazon Pay

§ 5 Toimitus, toimitusrajoitukset

Ellei valitun tuotteen kuvauksessa toisin mainita, toimitus tapahtuu 4 työpäivän sisällä Saksan ja Itävallan sisällä.
Maksutapauksessa tämä määräaika alkaa kulua maksumääräyksen antamista seuraavana päivänä.

6 § Riskin siirto ja vastuuvaraukset

Riski tavaran vahingossa tapahtuvasta huonontumisesta tai katoamisesta on käyttäjällä siihen asti, kunnes tavara on luovutettu ja se siirtyy kuluttajalle luovutuksen yhteydessä.
Olemme täysin vastuussa kaikista keholle tai terveydelle aiheutuneista vahingoista,
sekä tahallisuudesta ja törkeästä huolimattomuudesta. Lisäksi virheen vilpillisen salaamisen tapauksessa ja kaikissa muissa lain sääntelemäissä tapauksissa. Mikäli olennaisia ​​sopimusvelvoitteita ei noudateta, verkkokaupan vastuu vähäisestä huolimattomuudesta rajoittuu ennakoitavissa olevaan, sopimukselle tyypilliseen vahinkoon. Jos sopimuksesta johtuvia vähäpätöisiä velvoitteita rikotaan, vastuu lievästi huolimattomasta velvollisuudenrikkomuksesta on poissuljettu. Ei ole vastuussa tämän verkkosivuston ja sillä tarjottujen tavaroiden jatkuvasta saatavuudesta.

§ 7 Omistusoikeuden säilyttäminen

Käyttäjä pidättää itsellään tavaran omistusoikeuden, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan vastaanotettu.

§ 8 Takuu

Lakisääteiset takuumääräykset ovat voimassa.

§ 9 Riitojen ratkaisu

Euroopan komissio tarjoaa alustan tuomioistuinten ulkopuoliselle online-riitojenratkaisulle (OS-alusta), joka on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.

§ 10 Sopimustekstin tallentaminen

Emme tallenna koko sopimustekstiä. Asiakkaat voivat tallentaa tämän sähköisesti selaimen tulostustoiminnolla ennen tilauksen jättämistä.

11 § Lakisääteinen vastuulaki virheistä

Virheistä sovelletaan lakisääteisiä vastuuoikeuksia. Kuluttajia pyydetään tarkastamaan tavarat toimituksen yhteydessä täydellisyyden, ilmeisten vikojen ja kuljetusvaurioiden varalta sekä ilmoittamaan liikkeen pitäjälle mahdollisimman pian. Jos asiakas ei noudata tätä, tällä ei ole vaikutusta hänen laillisiin takuuvaatimuksiinsa.