Gå til hovedinnhold

Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Bruker

Brukeren av disse vilkårene og betingelsene er:

Harald Stallegger (VulkanUS)
Untermühlham 14
4891 Pöndorf
GISA-nummer: 17940559
Myndighet iht EKG (e-handelslov): Vöcklabruck distriktsmyndighet

§ 2 Virkeområde

Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for alle juridiske transaksjoner mellom brukeren og en forbruker (i henhold til § 13 i den tyske sivilloven (BGB), en „fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken kan tilskrives deres kommersielle heller ikke til deres uavhengige yrkesaktivitet“).

§ 3 Kontraktsinngåelse og oppbevaring av kontraktsteksten

Bestemmelsene i disse generelle vilkårene gjelder for bestillinger som forbrukere legger inn via nettstedet www.vulkanus.com til nettbutikken VulkanUS.

Avtalen inngås med brukeren (se § 1).

Presentasjonen og beskrivelsen av varene på VulkanUS-nettstedet www.vulkanus.com utgjør ikke et kontraktsmessig tilbud.

Ved å bestille varer ved å klikke på „bestill mot gebyr“-knappen på slutten av bestillingsprosessen, gir en forbruker et bindende tilbud om å inngå en kjøpskontrakt. Kontrakten inngås først når brukeren sender en ordrebekreftelse på e-post.

Kontraktsteksten lagres når bestillinger legges inn. Forbrukere vil motta en e-post med bestillingsdetaljene og gjeldende vilkår og betingelser. Etter at kontrakten er inngått, kan ikke lenger ordredata ses online.

§ 4 Betaling

Den lovpålagte merverdiavgiften og andre priskomponenter er inkludert i de oppgitte prisene. Fraktkostnader er ikke inkludert i den viste prisen og kan komme i tillegg. Følgende betalingsalternativer er tilgjengelige for forbrukere:

  • PayPal
  • V Pay
  • Master Card
  • Visum
  • Maestro
  • Apple Pay
  • Amazon Pay

§ 5 Levering, leveringsbegrensninger

Med mindre beskrivelsen av et valgt produkt eksplisitt sier noe annet, skjer levering innen 4 virkedager innen Tyskland og Østerrike.
Ved betaling begynner denne perioden dagen etter at betalingsordren er utstedt.

§ 6 Risikooverføring og ansvarsavsetninger

Risikoen for utilsiktet forringelse eller utilsiktet tap av varene ligger hos brukeren inntil varene utleveres og overføres til forbrukeren ved overlevering.
Vi er fullt ansvarlige for enhver skade på kropp eller helse, samt i tilfeller av forsett og grov uaktsomhet. Videre ved uredelig fortielse av en mangel og i alle andre tilfeller regulert av loven. Dersom vesentlige kontraktsmessige forpliktelser ikke oppfylles, er nettbutikkens ansvar ved lett uaktsomhet begrenset til påregnelig, kontraktstypisk skade. Dersom uvesentlige forpliktelser som følger av kontrakten misligholdes, er ansvar for lettere uaktsomme pliktbrudd utelukket. Det er ikke noe ansvar for den konstante tilgjengeligheten til denne nettsiden og varene som tilbys på den.

§ 7 Eiendomsforbehold

Brukeren forbeholder seg eiendomsretten til varene inntil kjøpesummen er mottatt i sin helhet.

§ 8 Garanti

De lovpålagte garantibestemmelsene gjelder.

§ 9 Tvisteløsning

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for utenrettslig online tvisteløsning (OS-plattform), som er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr

§ 10 Oppbevaring av kontraktstekst

Vi lagrer ikke hele kontraktsteksten. Kunder kan lagre dette elektronisk ved hjelp av nettleserens utskriftsfunksjon før bestillingen sendes inn.

§ 11 Lovfestet ansvarsrett for mangler

De lovbestemte ansvarsrettene for mangler gjelder. Forbrukere bes om å kontrollere varene ved levering for fullstendighet, åpenbare mangler og transportskader og informere butikkoperatøren så raskt som mulig. Dersom kunden ikke overholder dette, vil dette ikke ha noen innvirkning på hans juridiske garantikrav.