Ugrás a fő tartalomra

Elállási nyilatkozat

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított tizennégy nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut birtokba vette.

Elállási joga gyakorlásához egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton küldött levélben vagy e-mailben) tájékoztatnia kell minket (Harald Stallegger (VulkanUS), Untermühlham 14, 4891 Pöndorf, Tel.: +43 7684 200 88, office@vulkanus.com) arról, hogy el kíván állni a szerződéstől. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatát az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Visszaküldési költségek

Az áru visszaküldésének közvetlen költségei a fogyasztót terhelik.
A fogyasztó az áru esetleges értékcsökkenéséért csak akkor felel, ha ez az értékcsökkenés az áru természetének, jellemzőinek és működésének megállapításához nem szükséges kezelésből ered.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, akkor mi az Öntől kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási költséget is (kivéve az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási mód választása miatt felmerülő többletköltségeket), haladéktalanul és legkésőbb a szerződéstől való elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük Önnek. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másképp állapodtunk meg; a visszafizetésért semmilyen esetben sem számítunk fel Önnek díjat.