Gå til hovedinnhold

Avbestillingsregler

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppgitt av deg som ikke er transportør tok varen i besittelse.

For å utøve angreretten din må du informere oss (Harald Stallegger (VulkanUS), Untermühlham 14, 4891 Pöndorf, Tlf.: +43 7684 200 88, office@vulkanus.com) ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. med brevet sendt per post eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din bruk av angreretten før angrefristen utløper.

Returfraktkostnader

Forbrukeren bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Forbrukeren må kun betale for et eventuelt verditap på varen dersom dette verditapet skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjonalitet.

Konsekvenser av tilbakekall

Hvis du kansellerer denne kontrakten, refunderer vi deg alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt tilleggskostnader, som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss) må tilbakebetales umiddelbart og senest 14 dager fra den dagen vi mottok beskjed om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet var uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet med gebyrer som følge av denne tilbakebetalingen.