Genel Hüküm ve Koşullar

Genel Hüküm ve Koşullar

 

1. uygulama kapsami

1.1 Harald Stallegger Schärftechnik, Untermühlham 14, 4891 Pöndorf, Avusturya adresinde faaliyet gösteren ve bundan böyle Satıcı veya biz olarak anılacak olan Harald Stallegger'in işbu Genel Hüküm ve Koşulları, bundan böyle Müşteri olarak anılacak olan bir tüketici veya girişimcinin, Satıcı tarafından çevrimiçi mağazasında sunulan mallara ilişkin olarak Satıcı ile akdettiği tüm mal teslim sözleşmeleri için geçerlidir.

1.2 Genel Hüküm ve Koşullar, sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan versiyonda geçerlidir. Müşterilerin çelişen veya tamamlayıcı genel hüküm ve koşulları, ancak bunları açıkça kabul etmemiz halinde sözleşmenin bir parçası haline gelecektir.

1.3 Bu GŞK anlamında tüketici, ağırlıklı olarak ticareti, işi veya mesleği dışındaki amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir. Bu GŞK'nın anlamı dahilinde girişimci, yasal bir işlem gerçekleştirirken ticari veya bağımsız mesleki faaliyetlerini icra eden gerçek veya tüzel kişidir.

 

2. Sözleşmenin imzalanması

2.1 Satıcının çevrimiçi mağazasında yer alan ürün açıklamaları bağlayıcı teklif teşkil etmez, ancak müşteri tarafından bağlayıcı bir teklif sunulmasına hizmet eder.

2.2 Müşteri, satıcının çevrimiçi mağazasına entegre edilmiş çevrimiçi sipariş formu aracılığıyla teklif sunabilir. Seçilen malları sanal alışveriş sepetine yerleştirdikten ve elektronik sipariş sürecinden geçtikten sonra müşteri, sipariş sürecini tamamlayan düğmeye tıklayarak alışveriş sepetinde bulunan mallarla ilgili olarak yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teklifi sunar. Ayrıca, müşteri satıcıya telefon, faks, e-posta veya posta yoluyla da teklif sunabilir.

2.3 Satıcı, müşterinin teklifini beş gün içinde kabul edebilir,

2.3.1. müşteriye yazılı bir sipariş onayı veya metin biçiminde bir sipariş onayı (faks veya e-posta) göndererek, sipariş onayının müşteri tarafından alınmasının bu açıdan belirleyici olduğu durumlarda veya

2.3.2. sipariş edilen malları müşteriye teslim ederek, bu bağlamda malların müşteri tarafından teslim alınmasının belirleyici olduğu durumlarda veya

2.3.3 Sipariş verildikten sonra müşteriden ödeme talep ederek.

Yukarıda belirtilen alternatiflerden birkaçı mevcutsa, sözleşme yukarıda belirtilen alternatiflerden birinin ilk gerçekleştiği anda akdedilir. Teklifi kabul etme süresi, teklifin müşteri tarafından gönderilmesinden sonraki gün başlar ve teklifin gönderilmesini takip eden beşinci günün sonunda sona erer. Satıcı, yukarıda belirtilen süre içinde müşterinin teklifini kabul etmezse, bu, müşterinin artık niyet beyanıyla bağlı olmaması sonucunu doğuracak şekilde teklifin reddi olarak kabul edilir.

2.4 Çevrimiçi olarak sergilenen ürünlerimiz yasal olarak bağlayıcı bir teklif teşkil etmez, ancak bir teklif sunmaya davet olarak anlaşılmalıdır. Ürünleri seçebilir ve herhangi bir yükümlülük altına girmeden alışveriş sepetinize yerleştirebilirsiniz. Siparişi göndermeden önce sipariş sürecinde düzeltmeler yapabilir ve ürünleri alışveriş sepetinden çıkarabilirsiniz. "Satın al" sipariş düğmesine tıklayarak alışveriş sepetinizdeki ürünler için bağlayıcı bir sipariş verirsiniz. Siparişinizi gönderdikten hemen sonra e-posta ile siparişinizin alındığına dair onay alacaksınız.

2.5 Hesaptan satın alma durumunda, sipariş düğmesine tıkladığınızda ve size e-posta ile sevkiyat onayını gönderdiğimizde sözleşme imzalanır. Peşin ödeme durumunda, sipariş düğmesine tıkladığınızda ve size banka bilgilerinizle birlikte peşin ödeme talebini gönderdiğimizde sözleşme imzalanır. Sözleşme, sipariş onayının müşteri tarafından alınmasından itibaren 14 gün içinde sonuçlandırılmazsa, müşteri artık siparişiyle bağlı değildir.

2.6 Teklifinizi kabul edemezsek, ürünün mevcut olmadığını ve bu nedenle teklifinizin kabul edilemeyeceğini size bildireceğiz.

2.7 Sözleşme metnini kaydediyoruz. Sipariş verileriniz ve bu Genel Hüküm ve Koşullar size e-posta ile gönderilecektir. Talep üzerine sipariş verilerinin bir kopyasını da size sağlayacağız.

2.8 Sözleşme dili yalnızca Almancadır. Sipariş işleme ve iletişim genellikle e-posta ve otomatik sipariş işleme ile gerçekleştirilir. Müşteri, satıcı tarafından gönderilen e-postaların bu adresten alınabilmesi için sipariş işleme için kendisi tarafından sağlanan e-posta adresinin doğru olduğundan emin olmalıdır. Müşteri, özellikle SPAM filtrelerini kullanırken, satıcı tarafından veya siparişin işlenmesi için satıcı tarafından görevlendirilen üçüncü taraflarca gönderilen tüm e-postaların teslim edilebildiğinden emin olmalıdır.

 

3. Ödeme

3.1 Tüm fiyatlara yasal katma değer vergisi dahildir. Belirtilen ürün fiyatlarına nakliye masrafları eklenebilir. Nakliye masraflarının miktarı hakkında daha fazla bilgiyi ilgili ürün teklifinde bulabilirsiniz.

3.2 Tüm müşterilere tüm ödeme seçeneklerini sunmama hakkımızı saklı tutarız. Ödeme seçenekleri, özellikle Avusturya dışındaki müşteriler için sınırlı olabilir.

3.3 Hesapta satın alma durumunda, fatura tutarı faturanın alınmasından hemen sonra ödenmelidir ve tarafınızdan banka havalesi yoluyla veya kayıtlı ofisimizde nakit olarak ödenmelidir.

3.4 Peşin satın almanız halinde, banka bilgilerini ayrı bir e-posta ile size bildireceğiz ve ödemeyi aldıktan sonra malları teslim edeceğiz. Ön ödeme talebini gönderdikten sonraki 14 gün içinde ödemenin alındığını kaydedemezsek, siparişiniz iptal edilecektir.

3.5 Avusturya dışındaki ülkelere mal ithal ederken, ihracat kısıtlamaları uygulanabilir ve ödemeniz gereken ithalat vergileri ve harçları ortaya çıkabilir. Bunlar farklı gümrük bölgelerinde değişiklik gösterebilir. Gerekli gümrük vergilerinin, harçların ve vergilerin uygun şekilde ödenmesinden siz sorumlusunuz.

 

4. Mülkiyetin saklı tutulması

Mallar, satın alma fiyatı ve ilgili tüm masraf ve harcamalar tamamen ödenene kadar bizim mülkiyetimizde kalacaktır.

 

5 Teslimat ve nakliye koşulları

5.1 Malların teslimatı, aksi kararlaştırılmadıkça, müşteri tarafından belirtilen teslimat adresine gönderilerek yapılacaktır. Satıcının sipariş işlemlerinde belirtilen teslimat adresi, işlemin gerçekleştirilmesi için belirleyicidir.

5.2 Nakliye şirketi, müşteriye teslimatın mümkün olmaması nedeniyle gönderilen malları satıcıya iade ederse, başarısız sevkiyatın masraflarını müşteri üstlenir. Bu durum, müşterinin teslimatın yapılamamasına yol açan durumdan sorumlu olmaması veya satıcının kendisine makul bir süre önceden bildirimde bulunmuş olması haricinde, sunulan hizmeti kabul etmesinin geçici olarak engellenmiş olması halinde geçerli değildir. Ayrıca bu durum, müşterinin iptal hakkını etkin bir şekilde kullanması halinde iade sevkiyatı masrafları için geçerli değildir. Müşterinin iptal hakkını etkin bir şekilde kullanması halinde, iade masrafları için satıcının iptal politikasındaki hüküm geçerli olacaktır.

 

 

 

6. kusurlara ilişkin sorumluluk (garanti)

Satın alınan ürün kusurlu ise, kusurlar için yasal sorumluluk hükümleri geçerli olacaktır. Müşteriden, teslim edilen mallarda bariz bir nakliye hasarı olduğu konusunda teslimatçıya şikayette bulunması ve satıcıyı bu konuda bilgilendirmesi istenir. Müşteri bunu yapmazsa, bu durum yasal veya sözleşmeye dayalı kusur talepleri üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayacaktır.

Müşterinin bir girişimci olması halinde, Avusturya Ticaret Kanunu'nun (UGB) 373 ve devamı maddelerinin hükümleri uygulanacaktır (özellikle kusurların bildirilmesi ile ilgili olarak).

 

7 Uygulanabilir hukuk

Taraflar arasındaki tüm hukuki ilişkilerde Avusturya Cumhuriyeti hukuku geçerli olacaktır. Tüketiciler söz konusu olduğunda, bu hukuk seçimi yalnızca tüketicinin mutat ikametgahının bulunduğu ülkenin hukukunun emredici hükümleri tarafından sağlanan koruma geri çekilmediği sürece geçerli olacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması'nın uygulanması hariç tutulmuştur.

 

8 Alternatif uyuşmazlık çözümü

AB Komisyonu, uyuşmazlıkların internet üzerinden çözümü için aşağıdaki linkte bir platform sunmaktadır: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Bu platform, bir tüketicinin dahil olduğu çevrimiçi satın alma veya hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların mahkeme dışı çözümü için bir iletişim noktası olarak hizmet vermektedir. Bu bağlamda, yasal olarak size e-posta adresimizi bildirmekle yükümlüyüz. Bu adres: .....................

Satıcı, tüketici hakem heyeti nezdinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmak zorunda değildir.

 

9. iptal hakkı

9.1 Tüketiciler bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir neden göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir. İptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın malları teslim aldığı günden itibaren 14 gündür. Ayrı ayrı teslim edilen birkaç maldan oluşan tek tip bir sipariş durumunda veya malların birkaç kısmi sevkiyat halinde teslim edilmesine ilişkin bir sözleşme durumunda, iptal süresi sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın son malları, son kısmi sevkiyatı veya son kalemi teslim aldığı gün başlayacaktır.

9.2 İptal hakkını kullanmak için, Harald Stallegger Schärftechnik, Untermühlham 14, 4891 Pöndorf, Avusturya, telefon: [numarayı giriniz], e-posta [adresi giriniz], bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta veya e-posta ile gönderilen bir mektup) bildirmeniz gerekir. Ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

9.3 İptal süresine uymak için, iptal hakkının kullanıldığına dair bildirimi iptal süresinin sona ermesinden önce göndermeniz yeterlidir.

9.4 Sözleşmeden caymanız halinde, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızca sunulan en ucuz standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere), gereksiz bir gecikme olmaksızın ve her halükarda bu sözleşmeden cayma kararınız hakkında bilgilendirildiğimiz günden itibaren en geç 14 gün içinde size geri ödeyeceğiz. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça aksi kararlaştırılmadıkça, orijinal işlem için kullandığınız ödeme yöntemlerini kullanacağız; hiçbir durumda tüketiciden bu geri ödeme için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Geri ödemeyi, malları geri alana kadar veya tüketici malları iade ettiğine dair kanıt sunana kadar (hangisi daha erken ise) alıkoyabiliriz.

9.5 Tüketici, bu sözleşmenin iptalini bize bildirdiği günden itibaren derhal ve her durumda en geç 14 gün içinde malları Harald Stallegger Schärftechnik, Untermühlham 14, A-4891 Pöndorf adresine iade etmeli veya teslim etmelidir. Tüketici malları on dört günlük sürenin bitiminden önce gönderirse son tarih yerine getirilmiş olur. Malların iadesine ilişkin doğrudan masraflar tüketiciye aittir. Tüketici, yalnızca malların niteliğini, özelliklerini ve işleyişini belirlemek için gerekli olanın dışındaki kullanımdan kaynaklanan malların değerindeki herhangi bir azalmadan sorumlu olacaktır.

 

 

Ek: Örnek iptal formu

 

 

Örnek iptal formu

 

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız, lütfen bu formu doldurun ve iade edin).

 

 

Harald Stallegger bileme teknolojisine

Untermühlham 14

A-4891 Pöndorf

E-posta: [insert]

 

 

 

 

Ben/biz () aşağıdaki malların satın alınması ()/aşağıdaki hizmetin sağlanması () için tarafımdan/bizden () akdedilen sözleşmeyi iptal ediyorum/ediyoruz

 

 

 

 

Sipariş/fatura numarası:

 

 

 

 

() tarihinde sipariş edildi / () tarihinde teslim alındı:

 

 

 

 

Tüketici(ler)in adı:

 

 

 

 

Tüketici(ler)in adresi:

 

 

 

 

Tüketici(ler)in imzası (sadece kağıt üzerindeki bildirimler için):

 

 

 

 

Tarih:

 

 

 

 

(*)Uygun olduğu şekilde silin